té com a funcions principals fer d’enllaç entre l’equip educatiu i l’equip de coordinació i gestió, l’atenció directa amb els pares o tutors, dirigir i coordinar totes les activitats del centre, convocar i ser el referent durant les activitats i reunions i promoure i impulsar les relacions del centre amb el seu entorn més proper.