És l’encarregada d’introduir de forma global les primeres nocions del nou idioma de forma lúdica; mitjançant cançons, representacions, fitxes i jocs els infants integraran rutines diàries en una nova llengua.