Empàtics

Humans

Qualificats

Educatius

Experimentats

Metòdics

“El joc estimula els sentits, afavoreix el desenvolupament físic, crea vincles afectius o afavoreix la construcció d’estructures mentals i cognitives”

La metodologia bàsica de treball del nostre centre és el joc i les activitats educatives proposades es presenten com a tal. Aprendre mitjançant el joc és una activitat fonamental i imprescindible pel desenvolupament del nens i nenes. El joc estimula els sentits, afavoreix el desenvolupament físic, crea vincles afectius o afavoreix la construcció d’estructures mentals i cognitives. Per altra banda, a Ninots, partim d’una pedagogia basada en l’interès de l’infant i els continguts educatius s’estructuren en unitats temàtiques o centres d’interès. El cicle de les estacions de l’any organitza molts d’aquests centres d’interès a Ninots.

Cada dia de la setmana el dediquem a una activitat diferent

DILLUNS

Taller de plàstica

DIMARTS

Relaxació i Massatge /
L’hora del conte

DIMECRES

Expressió musical

DIJOUS

Experimentació

DIVENDRES

Psicomotricitat i
expressió corporal

“Ninots treballa amb els nens i nenes des de els 4 mesos fins els 3 anys, i implementa tot un seguit d’activitats per col·laborar en el seu procés de creixement integral. Cada dia de la setmana està dedicat a una activitat diferent”

També formen part de la programació diària altres activitats com el joc lliure al pati, la panera del tresors, el joc heurístic i el joc simbòlic.

Altres activitats implementades al centre de forma setmanal o mensual són:

  • Biblioteca de contes
  • Cura dels animals i de l’hort
  • Taller de jardineria
  • Sortides pel poble
  • Excursions
  • Anglès pels infants de P2
  • Informàtica
  • Celebracions de caràcter intern o amb presència de les famílies
  • Piscina durant els mesos d’estiu.

A més de les activitats ja explicades, la vida al centre gira al voltant de les rutines quotidianes lligades a la satisfacció de les necessitats bàsiques dels nens i nenes i que són l’eix de l’organització educativa.