L’èquip de NinOts està format per una família de professionals que es dediquen des de fa molts anys al món de l’educació en llar d’infants. Cadascú té una especialitat que exprimeix i complementa a la dels companys, aconseguint una eficàcia contrastada en els resultats. Del primer a l’últim estem compenetrats i coneixem la feina de l’altre, establint un clima de concòrdia i  empatia que fan dels nostres professionals, com deiem, una autèntica família.

  • Equip directiu

   Té com a funcions principals fer d’enllaç entre l’equip educatiu i l’equip de coordinació i gestió, l’atenció directa amb els pares o tutors, dirigir i coordinar totes les activitats del centre, convocar i ser el referent durant les activitats i reunions i promoure i impulsar les relacions del centre amb el seu entorn més proper.

 

  • Equip educatiu

   Algunes de les seves funcions són planificar els diferents elements dels procés d’ensenyament – aprenentatge, afavorir i estimular el desenvolupament integral, la comunicació i l’aprenentatge durant tot el procés, atendre les necessitats de la vida quotidiana dels infants i autoavaluar-se i reciclar-se tant en el camp teòric com en el pràctic.

 

  • Educadores auxiliars o de suport

   Tenen les mateixes funcions que les educadores, però la seva tasca és ajudar i col·laborar amb les educadores quan sigui necessari.

 

  • Assessor en dietètica i nutrició

   És l’encarregat de plantejar una dieta saludable i equilibrada pels infants. Elabora el menú diari pels diversos àpats. També assessora a totes les famílies en qualsevol tema sobre nutrició infantil.

 

  • Educadora d’anglès

   És l’encarregada d’introduir de forma global les primeres nocions del nou idioma de forma lúdica; mitjançant cançons, representacions, fitxes i jocs els infants integraran rutines diàries en una nova llengua.

 

  • Altres professionals

   El centre també compta amb una educadora social i una pedagoga que col·laboren amb l’equip educatiu sempre que és necessari.Equip directiu:
   té com a funcions principals fer d’enllaç entre l’equip educatiu i l’equip de coordinació i gestió, l’atenció directa amb els pares o tutors, dirigir i coordinar totes les activitats del centre, convocar i ser el referent durant les activitats i reunions i promoure i impulsar les relacions del centre amb el seu entorn més proper.